Skip to content

Dofinansowanie

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma FMHoffer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działania inwestycyjne w celu poprawy warunków pracy z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nazwa projektu: „Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowisku magazyniera podczas ręcznych prac transportowych za pomocą wózków paletowych”

Wartość projektu: 36 774,69 zł

Dofinansowanie projektu: 29 419,75 zł

 Data podpisania umowy: 4 styczeń 2024 r.

Celem głównym projektu jest poprawa bhp na stanowiskach pracy magazynierów w okresie 3 miesięcy realizacji projektu, poprzez zakup sprzętu służącego eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy związanych z przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, tj. elektrycznego wózka unoszącego oraz elektrycznego wózka podnośnikowego. Ww. działanie inwestycyjne pozytywnie wpłynie na warunki i proces pracy wykonywanej na stanowisku objętym projektem: dzięki napędowi elektrycznemu i odpowiedniemu udźwigowi zakupionego urządzenia, zostanie odciążony układ mięśniowo-szkieletowy pracowników, co zmniejszy zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. 

W ramach projektu zakupione zostaną 2 wózki:

  • elektryczny wózek podnośnikowy oraz
  • elektryczny wózek unoszący
Tablica-1
Skip to content